Reference

H&K profess s.r.o. je stavební společnost se zaměřením na elektroinstalační práce. Prioritou společnosti je plně uspokojovat požadavky zákazníků zajištěním odpovídající kvality provedeného díla s dodržením právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.

Realizované stavby


I/44 Bludov obchvat (Strabag, M-Silnice) 18 500m
Pilotové založení SO201,202,203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,221

D55 5506.3 Napajedla - Babice, III. etapa, D55 5507 Babice - Staré Město (Strabag) 13 500m
Pilotové založení SO 208,209,210,211,222,223,224,225,253,254

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek (Skanska) 9 283m
Pilotové založení SO 201,202,203,204,205,206,211,212,213

D48 Frýdek - Místek, obchvat II (Strabag, Eurovia) 6 353m
Pilotové založení SO 213,214,217,219,220,222

I/68 Třanovice - Nebory (Eurovia, Strabag) 10 735m
Pilotové založení SO 201,202,203.1,203.2,204,205,206,207,208,209,210,212,241

I/57 Krnov SV obchvat (Aktor ATE, Silnice-Morava) 5 200m
Pilotové založení SO 201,202,203,208,210

D48 Frýdek - Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek - Místek - připojení na R48 (PORP, Berger-Bohemia) 18 600m
Pilotové založení SO 201,202,203,204,205,207,208,209,211,212,213

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranic okresu Opava (Strabag) 2 300m
Pilotové založení SO 224,205,270.1,270

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část (IDS, M-Silnice) 3 050m
Pilotové založení SO 203,204

I/58 Příbor - Skotnice (Eurovie) 7 156m
Pilotové založení SO 601,201,202,203,204,205

II/D48 Rybí - MÚK Rychaltice (Swietelski, Colas) 4 560m
Pilotové založení SO C232,234,244,245,247,279,280

Pilotové založení OC Kaufland - Brandýs nad Labem (Imos Brno)

Pilotové založení nová hala TAWESCO Kopřivnice (Ridera stavební)

Pilotové založení Fakultní nemocnice Ostrava - nové porodní oddělení (Ridera stavební)

D48 Frýdek-Místek,obchvat II (Strabag,Eurovia) 6.353m

Pilotové založení SO213,214,217,219,220,222

I/68 Třanovice-Nebory (Eurovia,Strabag) 10.735m

Pilotové založení SO 201,202,203.1,203.2,204,205,206,207,208,209,210,212,241

I/57 Krnov SV obchvat(Aktor ATE,Silnice-Morava a.s.) 5.200m

Pilotové založení SO 201,202,203,208,210

D48 Frýdek-Místek,obchvat-I.etapa,D56 Frýdek-Místek-připojení na R48(PORR a.s. ,Berger-Bohemia a.s.) 18.600m

Pilotové založení SO 201,202,203,204,205,207,208,209,211,212,,213

Silnice I/11 Ostrava ,prodloužená Rudná-hranic okresu Opava (Strabag) 2.300m

Pilotové založení SO 224,205,270.1,270

Silnice I/11 Opava ,severní obchvat-východní část (IDS,M-Silnice) 3.050m

Pilotové založení SO 203,2043

I/58 Příbor-Skotnice(Eurovie) 7.156m

Pilotové založení SO 601,201,202,203,204,205

II/D48 Rybí-MÚK Rychaltice(Swietelski.Colas) 4.560m

Pilotové založení SO C232,234,244,245,247,279,280

Pilotové založení OC Kaufland Brandýs nad Labem (Imos Brno)

Pilotové založení nová hala TAWESCO Kopřivnice (Ridera stavební)

Fakultní nemocnice Ostrava

Mostní piloty - Stavba nového porodního oddělení fakultní nemocnice Ostrava.

Povodí odry

Strabag - štětové stěny - Cílem obnovy slepého ramene řeky Odry je vybudovaní trdliště pro nově nasazené lososovité ryby do naších řek.

Komunikace Canis

Stavba nové příjezdové komunikace Canis v Petřvaldu

Ozo Ostrava

Larseny Nově budovaná skládka

Prodloužená Rudná - Opava

Strabag - mostní piloty - Realizací mostních pilotů s rozšířením dopravní infrastruktury jsme pomohli občanům MS kraje odlehčit dopravu v okolí jejich domovů

Povodí Odry

Armování železa - Cílem obnovy slepého ramene řeky Odry je vybudovaní trdliště pro nově nasazené lososovité ryby do naších řek.

Holasovice

Larseny

Globus Ostrava

Kotvy, bednění, betonáž a opěrné stěny