Reference

H & K profess s.r.o. je stavební společnost se zaměřením na elektroinstalační práce. Prioritou společnosti je plně uspokojovat požadavky zákazníků zajištěním odpovídající kvality provedeného díla s dodržením právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.

Fakultní nemocncie Ostrava

Mostní piloty - Stavba nového porodního oddělení fakultní nemocnice Ostrava.

Povodí odry

Strabag - štětové stěny - Cílem obnovy slepého ramene řeky Odry je vybudovaní trdliště pro nově nasazené lososovité ryby do naších řek.

Komunikace Canis

Stavba nové příjezdové komunikace Canis v Petřvaldu

Ozo Ostrava

Larseny Nově budovaní skládka

Prodloužená Rudná - Opava

Strabag - mostní piloty - Realizací mostních pilotů s rozšířením dopravní infrastruktury jsme pomohli občanům MS kraje odlehčit dopravu v okolí jejich domovů

Povodí Odry

Armanování železa - Cílem obnovy slepého ramene řeky Odry je vybudovaní trdliště pro nově nasazené lososovité ryby do naších řek.

Holasovice

Larseny

Globus Ostrava

Kotvy, bednění, betonáž a opěrné stěny